Informácie a objednávky:  +421 55 286 6006
Zubná pohotovosť:  +421 915 939 049  

Zubná protetika

Ide o rekonštrukciu zbytkového chrupu fixnými alebo snímateľnými zubnými náhradami. Náhrada je často nevyhnutná nielen z estetických dôvodov, ale predovšetkým pre funkčnú potrebu. Poradíme Vám podľa Vašich individuálnych potrieb a finančných možností. Ponúkame Vám komplexné spektrum modernej estetickej stomatológie, ktoré sa člení na:

  1. FIXNÉ ZUBNÉ NÁHRADY – zubné korunky, mostíky
  2. SNÍMATEĽNÉ ZUBNÉ NÁHRADY (protézy)
    1. čiastočne snímateľné náhrady
    2. celkové snímateľné náhrady

Zubná korunka

Pomocou zubnej korunky vieme zachrániť poškodený zub, ktorý sa nedá obnoviť výplňou. Korunka sa pripevňuje dentálnym materiálom na zvyšok zuba. Tvar a farba sa prispôsobí ostatným zubom tak, aby nebola rozpoznateľná. Korunka sa môže vyrábať z rôznych materiálov ako je titan, keramika, ušľachtilé kovy a jej životnosť pri dodržiavaní správnej hygieny môže byť veľa rokov.

Mostíky

V prípade straty jedného či viacerých zubov je možnosťou náhrady premostenie, ktoré sa upevňuje na zuboch lemujúcich medzeru. Tieto zuby susediace s chýbajúcim zubom je potrebné obrúsiť z dôvodu nasadenia mostíka. Pri strate viacerých zubov je mnohokrát nutné obrúsiť viac ako dva susedné zuby. Ošetrenie sa robí v lokálnej anestézii, je teda bezbolestné.

Protézy

Protézy sú vyberateľné zubné náhrady, ktoré nie sú pripevnené v dutine ústnej na pevno. Používajú sa vtedy, keď v zubnej čeľusti chýba viac zubov, ktoré nie je možné z dôvodu veľkých medzier vyplniť zubným mostíkom. Rozlišujeme čiastočne snímateľné náhrady – vyberateľné náhrady ukotvené na zostatkových zuboch alebo celkové snímateľné náhrady – určené pre bezzubé čeľuste. Zhotovujú sa individuálne podľa odtlačku v spolupráci so zubným technikom.